Sľažany

Ležia v severnej časti Žitavskej pahorkatiny v doline Čerešňového potoka. Obec vznikla v r. 1960 zlúčením Dolných a Horných Sľažian.

Dolné Sľažany: obec s farou sa uvádza v r. 1156 (Scelemsam), v r. 1323 patrila tunajším zemanom, od konca 14. stor. rod. Forgáchovcov, v 17. stor. rod. Bodovcov, Jesenskovcov, Lipovnických a Boronkayovcov. V r. 1663 obec spustošili Turci. Michal Szelepcsényi povolal potom do obce poddaných z Turca. V r. 1681 bola vybratá za artikulárne miesto. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Kostol z r. 1740 bol postavený ako artikulárny. Neskorobarokový kostol najsvätejšej Trojice na návrší v starom cintoríne z r. 1776 upravili v r. 1938.

Horné Sľažany: najstaršia písomná zmienka sa viaže k r. 1156 v súvislosti s majetkom ostrihomského arcibiskupstva, obec je doložená v r. 1379 (Kiszelesen), vznikla v chotári obce Sľažany, v r. 1544 patrila hradu Jelenec, v 17. stor. zemanom, potom rod. Boronkayovcov. V r. 1573 bola obec poplatná Turkom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a výrobou šindľov. Renes. - barok. kaštieľ z r. 1691 bol prestavaný v 18. a 19. stor. (neskoroklas. fasádová úprava).

Read morepublikoval: admin |publikované 8. 2. 2010


    


Symboly obce

Historické symboly obce pochádzajú z 18. storočia. Poznáme ich z oodtlačkov pečatidiel na písomnostiach Tekovskej župy.

Ilustračný obrázokErb
Heraldicky správny erb predstavuje spojenie historických pečatných symbolov Malých a Veľkých Sľažian. Má túto podobu:
     Zo spodného okraja červeného štítu vyrastá žltý klas, po bokoch sprevádzaný dvomi striebornými hrotmi, nahor smerujúcimi radlicami a hore je zlatá hviezda.
     Pluhové radlice symbolizujú začiatok poľnohospodárskych prác, klas je symbolom žatvy a nového života. Z erbu vidíme i ďalšie metaforické heraldické polohy: V biblickej symbolike radlice znamenajú mier a prácu, hviezda je symbolom Ježiša Krista a klas  predstavuje chlieb.

Ilustračný obrázokVlajka

Vlajka pozostáva z piatich pozdĺžnich pruhov vo farbách žltej (1/10), červenej (3/10), bielej (2/10), červenej (3/10) a žltej (1/10). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.Pečať

Pečať má tvar kruhu, v strede ktorého je umistnený erbový znak. Pod znakom je nápis: Obec Sľažany.


Read morepublikoval: admin |publikované 8. 2. 2010

Návštevy
Celkom Dnes Online


Počasie
© 2010 Design AKery